1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 493

Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. У яких реченнях є звертання?

1. «Готові, капітане?» — ледь чутно запитав помічник.
2. Ромка захоплено вигукнув: «От спасибі, що врятували!».
3. «Дружній череді вовк не страшний», — часто говорив батько.
4. Я нахилився до Тусі й запитав: «Слухай, а ти собак боїшся?».
5. Я сказав : «Сонце, сонце! Уділи мені живущої води...»