1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 507

Виконайте завдання до тексту.
1. Розкажіть, чому племена, які колись населяли Україну, назвали трипільськими. Як називають представників цих племен?
2. Поясніть лексичне значення слів пам’ятка, поселення, макітра. Скористайтеся тлумачним словником.
3. Поясніть пряме й переносне значення слова кремінь. З яким значенням (прямим чи переносним) це слово вжито в тексті?
4. Чим можна пояснити відсутність у тексті слів з переносним значенням?
5. Знайдіть у другому абзаці синоніми й поясніть їхню роль.
6. Доберіть синоніми до виділених слів. Скористайтеся словником синонімів.
7. Випишіть з тексту назви знарядь праці та виробів. Користуючись виписаними словами, розкажіть, чим займалися трипільці.

2. Пам’ятка — будівля, річ, яка становить історичну, культурну цінність.
Поселення — місце спільного проживання людей.
Макітра — великий глиняний посуд (як горщик із широким горлом) для тіста або зберігання зерна,

3. Пряме значення слова кремінь — камінь; переносне — дуже твердий, незламний. У тексті — пряме значення.

4. Цей текст наукового стилю, слова з переносним значенням у ньому недоречні.

5. Житла, помешкання, оселі.

6. Видатний — визначний, великий, відомий, знаменитий, славний
Споруджували — будували, зводили.
Виготовляли — робили, майстрували, виробляли, продукували.

7. Знаряддя праці: сокири, серпи, свердла.
Вироби: миски, горщики, макітри, глечики.