1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 532

І. Спишіть речення, розкриваючи дужки й розставляючи пропущені розділові знаки. Підкресліть члени речення.

1. Ходить (дієсл.) липень (ім.) під (прийм.) стіною (ім.) жита (ім.), шлях-дорогу (ім.) м’яко (присл.) вистепя (дієсл.).

2. Старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш.

3. Ніч пливе нечутно і широко, і розливаються сріблясті хвилі.

4. Холоне степ, і невкиплі зорі рогатий жук виймає рогачем.

5. Схилились вишні в розпачі німім, і ронять цвіт весільний у калюжу.

Повідомити про помилку