Вправа 63

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки.
1. Місяць на небі, зіроньки сяють.
2. До доброї криниці стежка протоптана.
3. Ідиіди, дощику, зварю тобі борщику у новому горщику.
4. Гонор голову ломить, а холод душу.
5. Ой у полі озеречко, там плавало відеречко, там козаки молодії кониченьки напували.

ІІ. Підкресліть багатозначні слова й поясніть лексичне значення, у якому вжито кожне з них. Які ще значення вони мають?
1. Місяць — небесне світило; місяць — частина року.
2. Доброї — криниці зі свіжою, смачною, чистою водою; доброї — тої, яка ставиться бережно, лагідно, співчутливо до когось.
3. Іди — лий, падай з неба; іди — пересувайся ночами по землі.
4. Голову — розум, почуття; голову — керуючого, голову — частину тіла.
5. Плавало — трималося зверху на воді; плавало — пересувалося по воді за допомогою рук, ніг або на плавучих засобах — човні, плоті.


Коментарі

Всього коментарів: 0