1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 64

Спишіть, вибравши з дужок потрібне слово. Ви можете скористатися поданими вище прикладами (с. 34).

Увімкнути лампу, переписати правильно, розгорнути книжку на 35 сторінці, вимкнути телефон, відчинити двері навстіж, наступна сторінка, брати участь.