1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 69

Складіть усно з кожним словом по два сполучення: один з вас використовує подане слово в переносному значенні, а другий — у прямому.

М’яка подушка, м’який характер.
Теплий вітер, тепле слово.
Вершина гори, вершина досягнень.
Сіяти пшеницю, сіяти добро.