Вправа 72

Прочитайте уривки з народних пісень. Знайдіть епітети, які виражено за допомогою прикметників, ужитих у переносному значенні. Яка роль епітетів в усній народній творчості?
1. Ой коню мій, коню, та золота грива, возьми мене, коню, де дівчина мила.
2. Шовкова трава на покоси лягає, козак дівчину та й про життя питає.
3. Стояла тополя край чистого поля. Стій, тополенько, стій, не розвивайсь, буйному вітроньку не піддавайсь.
4. Чи я в лузі не калина була, чи я в лузі не червона була? Взяли ж мене поламали і в пучечки пов’язали —така доля моя! Гірка доля моя!


Коментарі

Всього коментарів: 0