Вправа 76

І. Спишіть речення. Підкресліть синоніми та надпишіть над цими словами частину мови. З якою метою автори скористалися синонімами?
1. Українська пісня! Хто не був зачарований нею, хто не згадує її, як своє чисте (прикм.), прозоре (прикм.) дитинство, свою горду юність?.
2. Величезні (прикм.), гігантські (прикм.) кострубаті дуби грізно стояли в снігових заметах.
3. Місяць тихо (присл.), крадькома (присл.) викочується увесь на небо.
4. Небо гуготіло (дієсл.), ревло (дієсл.), клекотало (дієсл.), біснувалося (дієсл.), сліпуче розверзало свої нетрі.


Коментарі

Всього коментарів: 0