Вправа 78

І. Згрупуйте подані слова в синонімічні ряди й запишіть. Підкресліть опорне (стрижневе) слово кожного ряду. Перевірте виконання завдання за допомогою словника синонімів, поданого в додатках.
Говорити, балакати, гомоніти. Запашний, духмяний, пахучий, ароматний.
Нещастя, лихо, біда.
Гущавина, зарості, хащі, нетрі.
Уздріти, угледіти, побачити.


Коментарі

Всього коментарів: 0