Вправа 79

ІІ. Доповніть усно текст п’ятим реченням так, щоб зв’язати це речення з попередніми за допомогою синоніма трудівники. Поясніть, як у тексті вдалось уникнути невиправданого повтору слів.

Наступного року трудівники планують зібрати більший врожай, ніж попереднього року.


Коментарі

Всього коментарів: 0