1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 86

Відредагуйте речення, замінивши одне зі спільнокореневих слів синонімом. Відредаговані речення запишіть. Розкажіть про роль синонімів у мовленні.

1. Мама працювала в лікарні й пишалася своею роботою.
2. Сніжна віхола замела все навколо.
3. Навіть у вихідний день до школи прийшло багато учнів.
4. Помітивши за вікном товариша, хлопець тихцем вислизнув з хати.
5. У повідомленні говорилося про новий кінофільм.