1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний 2018 рік

Вправа 88

Прочитайте текст, визначте його стиль мовлення. Випишіть антонімічні пари й поясніть їхню роль у тексті.

Тепле — холодна, менше — більше, дикорослих — культурних.