Вправа 90

I. Замініть прикметники у словосполученнях антонімами. Запишіть утворені словосполучення. Скористайтеся словником антонімів.
Молоде дерево, новий велосипед, мілка річка, поверхові знання, голосне щебетання, неспокійний сон, черствий хліб, солоний огірок.

II. З одним утвореним словосполученням складіть і запишіть речення з однорідними членами.
У лісі чулося голосне щебетання вівсянок, щигликів, трясогузок, синичок та зябликів.


Коментарі

Всього коментарів: 0