Вправа 92

І. Спишіть прислів’я, розкриваючи дужки та розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть значення двох з поданих прислів’їв (на вибір).
1. Маленька праця краще за велике безділля.
2. Що ранком не зробиш, те вечором не доженеш.
3. М’яко стеле, але твердо спати.
4. Згода дім будує, а незгода руйнує.
5. Права рука не знає, що робить ліва.
6. Учений іде, а неук слідом спотикається.


Коментарі

Всього коментарів: 0