1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (російська мова навчання) 2013 рік

Вправа 179

II. Поділіть слова на склади і запишіть. Підкресліть орфограму «сполучення букв йо, ьо», поясніть написання.

льо-до-вик, па-виль-йон, йо-гурт, ра-йон-ний, Ва-ле-рі-йо-вич, дзьоб, оз-на-йом-лен-ня, во-йов-ни-чий, по-льо-вий, тре-тьо-го.

Повідомити про помилку