1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 1

Прочитайте виразно слова, написання яких ви вивчали в початкових класах. Випишіть з кожної групи по 5 слів (на вибір).

1). Чергування кінцевих приголосних основи:
— в іменниках жіночого роду перед закінченням -і в давальному і місцевому відмінках однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] змінюються на [з'], [ц'], [с']:
лелека — лелеці, на лелеці, електрика — електриці, на електриці.
в іменниках чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку однини кінцеві приголосні основи [г], [к], [х] перед закінченням –і змінюються на [з'], [ц'], [с']:
пиріг — у пирозі.

2). У деяких іменниках жіночого і чоловічого роду, що в початковій формі мають нульове закінчення, зі зміною форми слова в корені відбувається чергування голосних звуків [і] з [о] або [е]:
пиріг — пирога, ведмідь — ведмедя.

3). Іменники жіночого роду в родовому відмінку однини на -а (-я) після твердих приголосних мають закінчення -и, а після м'яких приголосних та [ж], [ч], [ш] — закінчення –і:
лелека — лелеки, пшениця — пшениці, криниця — криниці, вулиця — вулиці, дитина — дитини, секунда — секунди.

4). Іменники чоловічого роду в родовому відмінку однини мають закінчення -а (-я) або -у (-ю):
ясен — ясена, пиріг — пирога, ведмідь — ведмедя, вересень — вересня , диктант — диктанту, диван — дивана, календар — календаря, килим — килима.