Вправа 10

Поставте дієслова у формі 2-ї особи однини теперішнього часу і впишіть у клітинки.

Зразок. Ходити — ходиш.

 любити  л ю б и ш
 вірити в і р и ш
 робити р о б и ш
 садити с а д и ш

 

писати п и ш е ш  
казати к а ж е ш  
читати ч и т а є ш
 малювати  м а л ю є ш