Вправа 111

Упишіть слова в клітинки, вставляючи, де потрібно, пропущену букву.

І л л я  
с у д д я  
з і л л я  
р і л л я  
к а ч е н я

 

с т а т т я  
с т а т е й  
л л є т ь с я  
с у м і ш ш ю  
г і л л я ч к а