Вправа 120

Відгадайте загадки. Підкресліть і поясніть вивчені орфограми.

1. Навесні вдягається, восени роздягається (ліс).
2. Маленька, червоненька, із хвостиком тоненьким; на городі мене рвуть і до столу подають (редиска).
3. У небі ластівка летить, з вітром листя шелестить, воду п’є лелека. Сонце палить. Спека. Дозріває жито. Яка пора? (літо).
4. На татарському полі попутані коні, вузлики знать, та не можна розвязать (небо і зорі).
5. Сидить баба на грядках, вся закутана в хустках (капуста).
6. Стоїть верба серед села, розпустила гілля у кожне подвіря (дорога).

Написання ненаголошених [е] та [и] перевіряємо наголосом: навесні, бо весни; червоненька, бо червень; верба, бо верби, села, бо села.

Пишемо е:
— якщо при змінюванні неясний звук чергується з [і]: восени, бо осінь; летить, бо політ;
— в сполученнях -ере-, -еле-: шелестить, лелека, серед;
— у суфіксах -еньк-, -есеньк- і т. ін.: маленька, червоненька, тоненьким.

М’який знак пишемо:

— у суфіксах –ськ-, -зьк-, -цьк-: татарському та у суфіксах –еньк-, -оньк-, -есеньк-, -оньк-, -ісіньк-, -юсіньк-: маленька, червоненька, тоненьким;
— у дієсловах на –ться: вдягається, роздягається;

— після м'яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова: рвуть, подають, летить, знать, розв’язать, сидить.

Префікси РОЗ-, БЕЗ- завжди пишуться з буквою З-: роздягається, розв’язать, розпустила.

Апостроф ставиться:
— після твердих приголосних б, п, в, м, ф перед я, ю, є, ї, що позначають два звуки: п’є, розв’язать;
— після твердого р у кінці складу: подвір’я.

Подовжуються м’які приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш, якщо вони стоять у позиції мiж голосними: гілля.