Вправа 140

Уставте, де потрібно, пропущені букви. Прочитайте текст уголос, дотримуючись правильної інтонації та орфоепічних норм.

З першої миті життя схиляються над нами обличчя матерів. У тривозі й любові, замилуванні й надії вдивляються матері у своїх дітей, сподіваючись і прагнучи щастя для них. Усім своїм життям і працею, прикладом і вихованням утверджують вони в нас кращі риси людяності й добра. Закривають грудьми, навіть ціною власного існування від усього лихого.