1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 16

Прочитайте виразно словосполучення. Підкресліть орфограму «букви е, и у префіксах». Позначте префікси пре-, при-.

Пригасає полум’я, прикрутити газ, прегарний день, присісти біля хати, предовгий хвіст, причинити двері, припорошити снігом, прекрасна весна, приміська зона.