Вправа 23

Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією. Підкресліть однорідні члени речення відповідно до їхньої синтаксичної ролі. Поясніть уживання розділових знаків.

1. Над полями гриміло, блискало, будувалося. 2. Світлі паруси дощу розпускались по обрію, помітно наближалися нивами. — Між однорідними членами речення, не з'єднаними сполучниками, ставиться кома.

3. Тягнуться до сонця і квіти, і трави, віти кучеряві. — Кома ставиться між однорідними членами речення, з'єднаними повторюваними сполучниками.

4. Мурашки перед дощем, грозою або сильним вітром ховаються до гнізд. — Кома не ставиться перед єднальними і розділовими сполучниками, вжитими один раз.