Вправа 24

Доповніть речення однорідними членами і розставте потрібні розділові знаки.

1. З неба усміхалося святкове, радісне сонце.
2. На виставу прийшли школярі й студенти.
3. І чорнобривці, і нагідки, і настурції зійшли на грядці.
4. Інеєм були покриті очерети та ліс за річкою.