1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 25

Розставте пропущені розділові знаки. Поясніть написання виділених слів.

1. На широких горбах шуміли під вітром віковічні дуби, липи, клени і ясени.
2. Коло комбайна зібралися ковалі, столяри, слюсарі й механіки.
3. Пахло в повітрі торішнім листом і терпкими бруньками.
4. Раділи і садок, і поле, і долина.
5. Чорніє поле і гай, і гори.
6. Скрізь червоно: на небі і на узгір’ях, і на горі.

Широких — написання ненаголошених Е та И в коренях слів перевіряємо наголосом: широких — широко.

Бруньками — м’який знак пишеться після д, т, з, с, ц, л, н на позначення м’якості приголосних у кінці слова чи складу: брунь-ка-ми.