1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 37

Обведіть номери складних речень. Розставте пропущені розділові знаки. Прочитайте речення вголос із правильною інтонацією.

1. Дзвенить у зорях небо чисте, палає синім льодом шлях.
2. Богун уже сидів на коні і лагодився виводити з монастиря свої кінні сотні.
3. Чумацький віз тихо рипить піді мною, а в синім небі Чумацький Шлях показує дорогу.
4. Усе з рук валиться, а він хвалиться.
5. В теплих снах ідуть в поля жита, і зоря над нами йде висока.
6. Заходить сонце в золотих лісах, на стовбурах палахкотить живиця.