Вправа 49

Позначте можливі переноси.

Зразок. Ми/ро/люб/ний.

Оло/во, обо/ро/на, озе/ро, олі/вець, ґу/дзик, бур’/ян, Лук’/ян, роз’/яс/ни/ти, під/жив/ля/ти, кіль/це, низь/ко, шість/ма, буль/йон, ра/йон, дав/ньо/го, Дні/про і Дніп/ро, сест/ра і се/стра, зем/ля, Оле/ксан/дра, близь/кий, су/спіль/ство, ово/че/схо/ви/ще, мо/во/знав/ство, да/ле/ко/схід/ний, зем/ле/трус, Інтер/нет, об/клас/ти, без/до/ріж/жя, над/зви/чай/ний.

А-ле-я — слово ділиться на склади, але одну літеру не залишаємо в попередньому рядку й не переносимо в наступний.


Коментарі

Всього коментарів: 0