Вправа 51

Уставте пропущену букву е або и, користуючись перевірним словом, поданим у дужках. Підкресліть орфограму.

Липневий (липень), вечірній (вечір), вершина (верх), медовий (мед), сидіти (сидячи), замерзати (мерзнути), кленовий (клен).