1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 72

Прочитайте виразно словосполучення. Підкресліть орфограму «спрощення в групах приголосних». Поясніть написання.

Тижневий перепочинок, обласний центр, швидкісний трамвай, щаслива звістка, безкорисливий вчинок, проїзний документ, шістнадцятий поверх, кістлявий вовк, контрастний душ.

Спрощуються такі групи приголосних:-ждн- (-жн-); -здн- (-зн-); -стл- (-сл-); -стн- (-сн-).

Спрощення не відбувається: а) у прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, -нт літера т зберігається: контрастний; б) винятки: зап'ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий, хвастнути, хворостняк, шістнадцять.