Вправа 74

Утворіть від поданих іменників прикметники. Запишіть ці прикметники у таблицю і прочитайте вголос.

Якість — якісний, контраст — контрастний, честь — чесний, баласт — баластний, совість — совісний.

Прикметники зі сполученням -стн- Прикметники зі сполученням -сн-
контрастний якісний
баластний чесний
  совісний

Коментарі

Всього коментарів: 0