1. Домашні завдання
  2. 5 клас
  3. Українська мова
  4. Заболотний (зошит-тренажер з правопису) 2018 рік

Вправа 78

Уставте в одному слові кожної пари на місці пропуску букву о, а в іншому — а.

Схопити — хапати, гонити — заганяти, скочити — скакати, ломити — ламати, хапати — ухопити, котити — катати, вимога — вимагати.