Вправа 83

Уставте у словах пропущену букву и або і.

Ключик, чистий, щілинний, читач, вечір, чіпляти, хижий, числовий, шкільний, щипці, щічки, легкість, розхитати, шість, життєвий, зашити, перешіптуватися, хист, щільний, численний.