Номер 354

1) 24 • 0,75 = 18 (см) — ширина;
2) 24 • 18 = 432 (см2) — площа.

Відповідь. 432 см2.