Номер 38

Запиши значення x, при яких нерівність 413 < x < 424 буде правильною і які кратні числу 2.

413 < x < 424;

x — кратне 2.

Тоді x = 414; x = 416; x = 418; x = 420; x = 422.