1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Математика
  4. Істер

Номер 676

Визнач, які з величин є прямо пропорційними, а які — обернено пропорційними:
1) швидкість рівномірного руху та його тривалість при сталій довжині шляху;
2) швидкість руху та довжина пройденого шляху;
3) чисельник та значення дробу при сталому знаменнику;
4) знаменник та значення дробу при сталому чисельнику.

1) Обернено пропорційні величини;
2) прямо пропорційні величини;
3) обернено пропорційні величини;
4) обернено пропорційні величини.