Номер 925

1) |y| = –9; рівняння не має розв’язків

2) |y| = 1; y = 1 або y = –1.