Варіант 1. Номер 170

1) x = 7 або x = –7;

2) |x| ≠ –4;

3) x = 8,4 або x = –8,4;