Варіант 1. Номер 6

Запишіть усі значення x, кратні числу 4, при яких є правильною нерівність 24 < x < 42.

28; 32; 36; 40.