1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Математика
  4. Мерзляк (збірник задач і контрольних робіт)

Варіант 2. Номер 212

Периметр прямокутника дорівнює 11,2 дм, одна з його сторін на 2,4 дм більша за сусідню. Знайдіть площу прямокутника.

Розв’язання

Нехай одна сторона прямокутника x дм, а друга (x + 2,4) дм.
Знаючи периметр, складаємо рівняння:
2(x + x + 2,48) = 11,2;
2x + 2,4 = 5,6;
2x = 5,6 – 2,4;
2x = 3,2;
x = 1,6 (дм)
1,6 + 2,4 = 4 (дм).
Площа прямокутника S = a · b, маємо:
1,6 · 4 = 6,4 (дм2).

Відповідь: площа прямокутника дорівнює 6,4 см2.

Повідомити про помилку