Номер 1117

Потрібно додати два числа –5 і –25.
1) Чому дорівнює модуль числа –5: а) 5; б) –5?
2) Чому дорівнює модуль числа –25: а) 25; б) –25?
3) Модулі чисел треба: а) додати; б) відняти?
4) Чи треба визначати, модуль якого числа більший?
5) Яким буде модуль суми: а) 30; б) –20; в) 20; г) –30?
6) Яким буде знак суми: а) «+» ; б) «–»?
7) Назвіть число, що є сумою даних чисел.

1) a) 5;
2) a) 25;
3) а) додати;
4) не треба;
5) а) 30;
6) б) «–»;
7) –30.