Номер 578

Нехай інший крайній член дорівнює x. Відповідно до умови задачі складаємо рівняння:

1,25 · 8 = 2,5 · x;

x 1,25 · 8 ;
2,5

x = 4.

Отже, інший крайній член пропорції дорівнює 4.

Відповідь: 4.