Номер 645

Нехай маса однієї частини сплаву становить x г. Тоді маса олова у сплаві дорівнює x г, а маса міді — 2x г. Відповідно до умови задачі складаємо рівняння:

x + 2x = 270;

3x = 270;

x = 90.

Отже, маса олова у сплаві дорівнює 90 г, а маса міді — 2 · 90 г = 180 г.

Відповідь. 90 г олова і 180 г міді.