Номер 697

Яка довжина кола, якщо площа круга дорівнює 50,24 см2?

S = πr2;
50,24 см2 = 3,14 · r2;
r2 = 16 см2;
r = 4 см.

l = 2πr;
l = 2 · 3,14 · 4 см;
l = 25,12 см.