1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 129

Прочитайте речення. Випишіть фразеологізми. Доберіть до них синоніми.

1. Сало на дві долоні — багато чогось (дуже товстий шар сала); хвальби повні торби — похвалятися.
2. Хоч греблю гати — дуже багато.
3. По маківку — дуже багато.
4. Ніби кіт наплакав — дуже мало.
5. Курці ніде клюнути — тісно, немає вільного місця.