1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 16

1. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть головні члени речення.

Історія донесла до нас ім’я князя Ігоря. Він прославився своїми походами на Візантію. Для утримання війська князь мав збирати велику данину. Це викликало незадоволення народу. Люди повставали проти князівської сваволі. Під час одного з таких виступів древлян Ігор загинув. Про це розповідає літопис «Повість минулих літ».

2. Доберіть і запишіть синоніми до виділеного слова.

Народ — люди, люд, мир, публіка, миряни, демос.

Повідомити про помилку