1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 178

Запишіть словосполучення. Поясніть правопис сполучних голосних у складних словах.

Сполучний о вживаємо після твердого приголосного, на який закінчується перша основа: різнобарвна, животворне, стародавні, староукраїнська, великодні, багатозначний, дзвінкоблакитне;

сполучний є вживаємо, якщо перша основа закінчується на подовжений приголосний: життєрадісний;

сполучний е вживаємо після м’якого приголосного, на який закінчується перша основа: сонцеворот.