1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 181

Спишіть речення з творів П. Тичини. Розберіть за будовою складні слова.

1. Стратосфера ← страто + сфера (слово запозичене від лат. стратум куля і грецьк. сфера).
2. Небозвід ← небо + звід.
3. Паровози ← пар + о + воз.
4. Тонкостанна ← тонк + о + стан-н-ий.

« Назад Вперед »