Вправа 415

1. Діамантовим, бойовому, життєвій, місцевому, миттєвий, щотижнева.

2. Сузір'ї (Правопис апострофа) — апостроф пишемо перед я, ю, є, ї після твердого р.
Консерваторію (Ненаголошені е, и в коренях слів) — це слово іншомовного походження. Його написання не можна перевірити наголосом, тому потрібно перевірити за орфографічним словником і запам’ятати.
Медаллю (Подвоєння приголосних) — м’які і пом’якшені приголосні між двома голосними вимовляються подовжено і на письмі позначаються двома однаковими буквами в іменниках жіночого роду, що закінчуються на приголосний, у формі орудного відмінка (тобто відповідають на питання ким? чим?).