1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 91

1. Прочитайте речення. Випишіть виділені слова (авторські неологізми).
2. Доберіть до авторських неологізмів відповідні поєднання слів (де можливо). Запишіть їх за зразком.

Брунькоцвіт — цвітуть дерева.
Злотозор — золоте сонце.
Вітрогриві — гриви в’ються на вітру.
Довгождано-раптовий — довгоочікуваний, та все ж раптовий.
Забджолили — полетіли, загуділи.
Малиновоголово — малинові голови.
Сонцяблакиту — сонце і небесна блакить.

Повідомити про помилку