1. Домашні завдання
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 185

Прочитайте речення з творів О. Довженка. Випишіть складні слова. Поясніть правопис.

1. Народу-трудівника, народу-воїна (дефіс, бо вказує на один об’єкт).

2. Густа-прегуста (дефіс, бо є повторення слова).

3. Чотириногого (разом, бо слово утворене від словосполучення із головним і залежним словом).

4. Довго-довго (дефіс, бо є повторення слова).

5. Сінокіс (разом, бо слово утворене від словосполучення з головним і залежним словом).

Повідомити про помилку