1. ДЗ
  2. 6 клас
  3. Українська мова
  4. Єрмоленко

Вправа 244

Запишіть зашифровані слова: а) в однині (якщо можливо)] б) у множині (якщо можливо).

а) банка і банк, ґанок, франк, ланка, ранок, танк і танок.
Іменник санки вживається лише в множині; 

б) діти, клітини, дротини, перчини, хлопчини.
Іменники минувшина, козаччина вживаються лише в однині.

Повідомити про помилку